Get Adobe Flash player

Webdesign en Services

Webdesign

Bij het ontwerpen van een site wordt altijd volgens een vastgesteld "Plan van aanpak" gewerkt. Hierdoor is het voor zowel mij als u duidelijk wat er gebeurt en van wie wat verwacht word. Dit voorkomt onnodige misverstanden en vertragingen. Deze aanpak gaat natuurlijk niet altijd op, maar ook dan zal ik er alles aan doen, om zo duidelijk mogelijk te zijn over het verloop van het project.

Fase 1: Inventarisatie

Hierin worden alle belangrijke wensen, doelen en eisen verzameld. Deze zijn de basis voor de bouw van de website. Hierbij worden afspraken gemaakt over de doorlooptijd en afspraken over tijdstippen waarop informatie aangereikt gaat worden (beide kanten op). Natuurlijk word hier regelmatig terugkoppeling over gegeven.

Fase 2: Vormgeving

In deze fase start ik met de grafische vormgeving. Hierbij worden ook de menustructuren bepaald en wordt het geheel op elkaar afgestemd. Dit wordt meestal een template waar de gehele website in gepresenteerd wordt. Hierdoor krijgt de site een eenduidige uitstraling. Afhankelijk van uw keuzes worden eventuele banners en andere grafische elementen verwerkt. Na goedkeuring door u, ga ik over op fase 3..

Fase 3: Inhoud van de website

Nu ga ik de aangeleverde teksten en daarbij behorende afbeeldingen verwerken. Dit betekent dat 'content' wordt ontwikkelt, geschreven, verzameld en opgemaakt. Dit is de fase waarin uitgebreider wordt ingegaan op de presentatie van informatie op de site. Hierbij hoort frequent overleg om de gekozen uitstraling en inhoud te bewaken. Als alles klaar is volgt fase 4.

Fase 4: Oplevering

Nu word de geƫvalueerde versie, die in fase 3 tot stand is gekomen, officieel online op het internet gepubliceerd. De definitieve website is dan "in de lucht".

Fase 5: Nazorg

Als u wilt dat ik ook de website ga onderhouden en bijwerken, dan zullen de door u aangeleverde wijzigingen verwerkt worden. Dit gebeurt op basis van een uurtarief. Voor het toevoegen van pagina's wordt vooraf meestal eerst weer een overleg gepleegd, omdat dit vaak van invloed is op de menu's, maar soms zelfs de gehele lay-out.

Services

Hieronder vind u meer zaken waarvoor ik inzetbaar ben. Naast webhosting en webdesign kan ik ook, tegen vergoeding, advies geven voor degene die zelf een site willen bouwen. Ook kan ik hulp bieden bij PC problemen of vragen over netwerken. Er staat een link naar meer prijsinformatie over services die ik te bieden heb.

Wilt u graag een folder, brochure of uitnodiging laten maken, kan ik daar ook voor ingehuurd worden. Min of meer word dan het stappenplan voor webdesign gebruikt. Bestanden kan ik op nagenoeg elke indeling aanleveren, zodat ze makkelijk af te drukken zijn.

Contact Info
contact
Synthisfactory

Eltingerhof 105
6921 DH Duiven
E-mail: info@synthisfactory.nl

Tel: 0316-343296
Mob: 06-53143991